بررسی جریمه و حرکت شناسی در وسیله خرک حلقه ژیمناست

Pommel horse program D-jury & E-jury analysis. Accept range of E jury deductions 1.6 to 2.0
Max whitlock
بررسی جریمه و حرکت شناسی در وسیله خرک حلقه ژیمناست مکس ویتلوک از کشور انگستان⁦⁩⁦⁩
جریمه صحیح بین ۱.۶ تا ۲ نمره صحیح می‌باشد
و نمره دیفیکالتی ۷ میباشد

صفحه اینستاگرام ما

بررسی جریمه و حرکت شناسی در برنامه پارالل

بررسی جریمه و حرکت شناسی در برنامه پارالل
Parallel program D-jury & E-jury analysis
تخصصی ترین پیج اموزش داوری در اینستاگرام با بیش از ۱۵۰ داور بین المللی از سراسر جهان که این پیج را دنبال میکنند

صفحه اینستاگرام ما